Талаш

*** Речник – място в сайта служещо за написване на съответната специфична дума /термин, прието означение/, като текст и описване /кратко и ясно но изчерпателно/ нейното съдържание и значение и смисъл. Думата в текст е с цвят различен от околните, курсив, болд /удебелена/ или подчертана в текста в които се среща. Речникът е съмостоятелен модул и може да бъде посещаван като такъв, освен това в текста където се среща таза дума или термин има връзка която води към съответния пасаж в речника и може да се посети /с двойно щракване, единично щракване с ляв или десен бутон на мишката /съответно L1 – единично щракване с ляв бутон, L2 – двойно щракване с ляв бутон, R1 – единично щракване с десен бутон, R2 – двойно щракване с десен бутон/ / от всяко място в текста. ЗЗ>Валентин Атанасов – 12.09.2013_05:15<ЗЗ

 

Валентин Атанасов

(Посещения 39 , 1 за деня)

Без коментар

Оставете коментар

You must be logged in to post a comment.