Строителен

*** Водещ проектант /Проектант I-ва степен, Главен Инженер/ – това не е длъжност или звание на проектанта, а определя какво е мястото му в съответния екип, той върши основните дейности по намирането на обекти, осъществява съгласуването с архитекта /ако го има/ и другите специалности и дава конструктивната схема или видовете неща които трябва да се свършат по даден проект /подготвя кофражния план, или основното трасе, или нивелетата, или … т.н./ и извършва основните изчисления. ЗЗ>Валентин Атанасов -12.09.2013_05:49<ЗЗ

 

 

Валентин Атанасов

Вашият коментар