Колажи

За изработването на красив колаж са необходими усет за композиция и много въображение. За да бъде въздействащ колажа трябва в него да има грабваща идея. Колажът е елемент от почти всички съвременни дигитални,графични продукти. Колажът може да бъде самостоятелно художествено творение, илюстрация към текст или оригинална реклама от брошура до билборд.

Потърсете ни, ако  се нуждаете от оригинален колаж.

(Посещения 37 , 1 за деня)
колажи