Лого

Логото изразява красноречиво същността на фирмата с няколко лесно познаваеми щриха. Впечатляващо, разпознаваемо и запомнящо се лого, съчетава името на фирмата и предмета на  дейност и нейната същност. Цветовете и формите се избират в съответствие  със същността на дейността. Логото трябва да е максимално изчистено и стилизирано, за да се получи лесно разпознаваем запазен знак.

Потърсете ни, ако  се нуждаете от идейно лого.

(Посещения 26 , 1 за деня)
лого