Контакти

За въпроси ни пишете на електронна поща:2014_11_24_E-mail

–> viatan_s@abv.bg – основен
–> viatansystemsco@gmail.com – резервен

Задайте кратко, но изчерпателно своя въпрос, като опишете точно за какво се отнася запитването Ви.

Или ни изпратете  SMS:

-> +359-884-754-306  – за абонати на M-Tel
–> +359-877-305-750  – за абонати на VivaCom
–> +359-895-508-611  – за абонати на Globul/Telenor

Или ни „пуснете“ 😉  Fax:

–> +359-52-654-587 за абонати на VivaCom
–> +359-52-914-923 за абонати на Globul/Telenor

И най-накрая но не на последно място:2014_11_24_Telefon

–> +359-884-754-306 за абонати на M-Tel
–> +359-52-654-587 за абонати на VivaCom
–> +359-52-480-117 за абонати на Globul/Telenor

инж. Валентин Атанасов

Време за връзка и информация:

7/седем/ дни в седмицата, от 10:00  – 22:00. Моля, спазвайте определените часове!2014_11_24_Pismo

За тези които обичат и използват традиционната поща:

България, гр. Варна, ул. „Густав Вайганд“ No 18, ет. 1, ап. 1,

ПК 9000, Получател  Валентин Атанасов

 

                    Необходими данни за написване на фактура, платежно нареждане и вносна бележка

Получател: ЕТ „Виатан системс – Йоланта Атанасова“,
Адрес: България, гр. Варна, ул. „Густав Вайганд“ No 18, ет. 1, ап. 1, ПК 9000
Булстат/ЕИК: 103284820 – Фирмата не е регистрирана по ДДС!
MOЛ: Йоланта Атанасова – Собственик
Получил стоката: Валентин Атанасов – Прокурист Управител
тел.: +359-52-654-587
GSM: +359-884-754-306

E-mail: viatan_s@abv.bg 
web: http://www.viatan-systems-co.com/

Банка: UniCredit Bulbank
IBAN: BG32 UNCR 9660 1027 7991 06
SWIFT BIC: UNCR BGSF

повече информация за начините на плащане [тук]

повече информация за  поръчка [тук]

🙂 Благодаря за усмивката !!