Символи

Добри идеи за всичко

Символи на Viatan Systems Co

Символите са важен елемент на същността на всяка дейност или обект.  В основата на нашата фирма също има символи, които я изразяват, мотивират и движат.

Емблемата и логото на Viatan Systems Co изразяват проблясъка на добрата идея. Елементите, които ги съставят са:

  • Земята, символ на основата и на гравитацията.
  • Ябълката, символ на идеята, която е хрумнала на Нютон.
  • Мълнията – символ на проблясъка на идеята.
  • Човешкия мозък – мястото където проблясва идеята.
  • Съчетанието в действието ябълка, сблъсък, проблясък, идея е движещата сила.

Слогана, или мотото на Viatan Systems Co е:

Няма нищо по-добро, от добра идея.

Вашият коментар