Скала за оценка на Viatan Systems Co

От доста отдавна хората са търсели да оценяват по някъкъв начин нещата които могат да бъдат оценени /до някъде субективно по-вече или по-малко/, температура, наситеност, знания, интелигентност … силата която създават различни механични изобретения и механизми, силата на земетресенията … нещо което винаги е ужасявало хората поради тяхната безпомощност пред природната стихия и т.н. За тази цел са били създавани и подължават да се създават най-различни скали, на Целзий, на Келвин, на Рихтер, на Медведев-Шпонхоер-Карник и т.н., това са по извесните и добили гражданственост и по някакъв начин са влезли в нашето ежедневие, и не можем без тях. Тук Ви предлагам една която може би ще срещнете на доста места в този сайт, която мисля, че е наша запазена марка 🙂 и претендирам за авторски права върху нея 😉 .

***** СКАЛА за Оценка 12+:
/––/ – Отрицателна /Крайно Отрицателна/ /Много Лоша/ без Диези /Голям Боклук е!!/
/––#/ – Отрицателна с 1 Диез /Лоша/
/–-##/ – Отрицателна с 2 Диеза /Много Зле/
/–###/ – Отрицателна с 3 Диеза /Зле/
/–####/ – Отрицателна с 4 Диеза /Не се приема/
/-#####/ – Отрицателна с 5 Диеза /Приема се/
/0#####/ – Нула с 5 Диеза Означава Неутрална позиция [1]; Липса на Такава[2]; Въздаржане от Оценка[3]/но не е отрицателна/
/+#####/ – Положителна с 5 Диеза /Става/
/++####/ – Положителна с 4 Диеза /Бива/
/+++###/ – Положителна с 3 Диеза /Средна/
/++++##/ – Положителна с 2 Диеза /Добра/
/+++++#/ – Положителна с 1 Диез /Много Добра/
/++++++/ – Положителна без Диези /Отлична/ /Голяма Работа е!!/ /Сигурно няма да е много честа/

***** ЛЕГЕНДА:
*** Скалата е 13 /Тринадесет/ Степенна, без да има тринадесета степен. По-меко казано /за фаталисти и суеверни/ 12+ /дванадесет плюс/

*** Изпозвайки я може да даваме оценка на разни неща пред друг човек /който не знае за нея ;-)/ без той да разбере истинската стойност на нещата /става въпрос за артикул, обект, изделие, снимка и т.н. неща които искат оценка за да могат да бъдат изпозвани/.

*** Може да се слага във форми за оценка, в имената на файлове така, че с един поглед върху имената на файловете в една директория/папка/ да можем да вземем това което ни трябва без да ги отваряме и разглеждаме всеки път. За писане в записки, експертизи и т.н.,

*** Оценката всъщност са първите 6 /шест/ символа, те могат да бъдат – /минус/ + /плюс/ или 0 /нула/, символът # /Диез/ няма никакво значение, той е само „Пълнеж“ за запазване формата на оценката /шест символа/ но може и да служи за „криптиране“ на оценката и „скриване“ на истинската и стойност при служебен разговор /по телефон или Скайп/ пред клиенти!!! 😉

Валентин Атанасов

Начин за поръчки на продукти

Ред и начин за поръчка на продукти и изделия:

 Дошъл си до идеята да направиш поръчка!?

Време е!!!

2014_11_24_Por1chka

1. Поръчките се извършват по един от следните начини:

– По E-mail:

–> viatan_s@abv.bg – основен
–> viatansystemsco@gmail.com – резервен

– Чрез SMS:

–> +359-884-754-306 за абонати на M-Tel
–> +359-877-305-750 за абонати на VivaCom
–> +359-895-508-611 за абонати на Globul/Telenor

– Чрез Fax:

–> +359-52-654-587 за абонати на VivaCom
–> +359-52-914-923 за абонати на Globul/Telenor

– Чрез Писмо на адрес: България, гр. Варна, ул. „Густав Вайганд“ No 18, ет. 1, ап. 1, ПК 9000, Получател Валентин Атанасов.

– Поръчки по телефон и GSM не се правят и не се изпълняват!

2. Поръчките се уточняват като размер, цвят, аксесоари, тема, брой, срок за изготвяне и изпращане, адрес и т.н. чрез т.1

3. За Поръчки различни от представеното в Интернет се дължи аванс30% от сумата на поръчката. Поръчката се изпълнява и уточнените срокове започват да текът след получаването на аванса.

4. За всички получени суми се издава фактура / моля изпратете необходимите данни /, при поискване хартиената се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка срещу сумата от 3,23лв. /когато не съпровожда пратката/. Електронната подписана с Квалифициран Електронен Подпис се изпраща на посочен E-mail гратис.

5. За не получени суми при поискване се издава проформа фактура / моля изпратете необходимите данни /,  хартиената се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка срещу сумата от 3,23лв. Електронната подписана с Квалифициран Електронен Подпис се изпраща на посочен E-mail гратис.

6. Заплащането на поръчката става по избраният начин.

7. Телефони за връзка за незначителни подробности:

 –> +359-884-754-306 за абонати на M-Tel
–> +359-52-654-587 за абонати на VivaCom
–> +359-52-480-117 за абонати на Globul/Telenor

ЭЭ01

2014_11_24_Imame_Por1chka

Валентин Атанасов

Предпочетете начин на плащане!!?

              

                                                 

2014_11_23_Pari

ЭЭ09

ЭЭ17

2014_11_23_LOGO_Nalojen_Platej      Чрез налажен платеж т.е. Плащате стоката при получаване на пратката от избрания
от Вас Куриер /по потразбиране Еконт Експрес2014_11_23_LOGO_Econt_Express/, /заедно с транспорните разходи/.

ЭЭ10

ЭЭ18

В PayPal от Вашата микросметка към нашата превода е безплатен. За да ни
направите превод по PayPal използвайте Е-mail: viatan_s@abv.bg         2014_11_23_LOGO_PayPal

ЭЭ11

ЭЭ19

В eРay от Вашата микросметка към нашата превода е безплатен. За да ни направите превод по eРay използвайте КИН: 461 539 195 6 за физически лица, и
КИН: 227 497 648 1 за юредически лица                                                                            2014_11_23_LOGO_ePay

Легенда: КИН – Клиентски Идинтификационен Номер
Забележка:  Моля, изпратете необходимите данни за фактура. За всички получени суми се издава фактура, при поискване хартиената се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка срещу сумата от 3,23лв. /когато не съпровожда пратката/. Електронната подписана с Квалифициран Електронен Подпис се изпраща на посочен E-mail гратис. / за не получени суми при поискване се издава проформа фактура, хартиената се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка срещу сумата от 3,23лв. Електронната подписана с Квалифициран Електронен Подпис се изпращат на посочен E-mail гратис /

ЭЭ12

ЭЭ20
За микросметката ни в eРay, от офис на EasyPay /при плащане в брой/ по тарифата2014_11_23_LOGO_EasyPay
за такси на EasyPay, таксата за превод на 5,00/пет/ лв. е 0,11 /нула лева и единадесет стотинки/ лв. за подробности и уточниние, тарифата на EasyPay на web http://www.easypay.bg/?p=tarifa4 . Може да преведете сумата във всеки офис със знака на EasyPay /банки, обменни бюра, общински каси и т.н., за да получите пари е само от бюра на EasyPay /така се получава на практика//. За превода използвайте КИН: 461 539 195 6 за физически лица, и КИН: 227 497 648 1 за юредически лица, на името на Валентин Иванов Атанасов /ЕТ „Виатан системс – Йоланта Атанасова“/ и си носете личната карта, защото ще Ви я поискат.
ЭЭ21
2014_11_23_Bankomat

Ако искате да платите чрез Дебитна или Кредитна Карта от банкомат /чрез B-Pay/:2014_11_23_LOGO_B-Pay

ЭЭ13

За банкомати на Банки различни от ДСК Банк и ОББ

За Физически лица: При поставяне на Дебитна или Кредитна Карта /Моля проверете да не е изтекъл срока на действия на банковата Ви карта, повечето банки 1 /един/ месец преди изтичането на действащата карта, преиздават картата автоматично, и новата карта Ви чака в банковият клон в която е издадена действащата, но има банки които чакат Вашето изрично съгласие за да преиздадът картата Ви, и тъй като от изразяването на вашето желание до получаването на новата карта минават до 10 /десет/ работни дни, може да се окажете без действаща банкова карта/, банкомата показва няколко поредици от прозорци /екрани, менюта и т.н./: в първия изберете [Български], във втория [Други услуги], в третия [B-pay], в четвъртия, в полето за въвеждане на [Код на търговец], въведете 15005, за различните конструкции банкомати натиснете бутона [Въведи] от хоризонталната клавиатура или [Потвърди] от бутоните от страни на екрана, в петия в полето за въвеждане на [ЕГН/БУЛСТАТ], въведете 6308141162, на шестия потвърдете плащането, на седмия поискайте или не разписка, на осмият въведете Вашият ПИН код и го потвърдете. На екрана в деветият прозорец и на разписката /ако сте заявили такава/ ще се изпишат данните за извършената транзакция /за различните конструкци банкомати последните прозорци са конфигурирани и показани по различен начин така, че ще трябва да дейсвате според показаното на екрана/. Разписката изглежда по подобен начин: [тук]

За Визуално запознаване с нещата отидете на
Web: https://www.epay.bg/?page=front&p=front_ad_5_atm_mikrosm от сайта на еPay.

ЭЭ14

За Юредически лица: При поставяне на Дебитна или Кредитна Карта /Моля проверете да не е изтекъл срока на действия на банковата Ви карта, повечето банки 1 /един/ месец преди изтичането на действащата карта, преиздават картата автоматично, и новата карта Ви чака в банковият клон в която е издадена действащата, но има банки които чакат Вашето изрично съгласие за да преиздадът картата Ви, и тъй като от изразяването на вашето желание до получаването на новата карта минават до 10 /десет/ работни дни, може да се окажете без действаща банкова карта/, банкомата показва няколко поредици от прозорци /екрани, менюта и т.н./: в първия изберете [Български], във втория [Други услуги], в третия [B-pay], в четвъртия, в полето за въвеждане на [Код на търговец], въведете 15005, за различните конструкции банкомати натиснете бутона [Въведи] от хоризонталната клавиатура или [Потвърди] от бутоните от страни на екрана, в петия в полето за въвеждане на [ЕГН/БУЛСТАТ], въведете 103284820, на шестия потвърдете плащането, на седмия поискайте или не разписка, на осмият въведете Вашият ПИН код и го потвърдете. На екрана в деветият прозорец и на разписката /ако сте заявили такава/ ще се изпишат данните за извършената транзакция /за различните конструкци банкомати последните прозорци са конфигурирани и показани по различен начин така, че ще трябва да дейсвате според показаното на екрана/. Разписката изглежда по подобен начин: [тук]

За Визуално запознаване с нещата отидете на:
Web: https://www.epay.bg/?page=front&p=front_ad_5_atm_mikrosm от сайта на еPay.

ЭЭ15

За банкомати на ДСК Банк 2014_11_23_LOGO_DSK_Bank

За Физически лица: При поставяне на Дебитна или Кредитна Карта /Моля проверете да не е изтекъл срока на действия на банковата Ви карта, повечето банки 1 /един/ месец преди изтичането на действащата карта, преиздават картата автоматично, и новата карта Ви чака в банковият клон в която е издадена действащата, но има банки които чакат Вашето изрично съгласие за да преиздадът картата Ви, и тъй като от изразяването на вашето желание до получаването на новата карта минават до 10 /десет/ работни дни, може да се окажете без действаща банкова карта/, банкомата показва няколко поредици от прозорци /екрани, менюта и т.н./: в първия изберете [Български] /това може и да не се покаже банкомата сам разбира ако картата Ви е издадена от българска банка/, във втория [Други услуги], в третия [Плащане на сметки], в четвъртия [Други], в петия в полето за въвеждане на [Код на търговец], въведете 15005, за различните конструкции банкомати натиснете бутона [Въведи] от хоризонталната клавиатура или [Потвърди] от бутоните от страни на екрана,в шестия в полето за въвеждане на [ЕГН/БУЛСТАТ], въведете 6308141162, на седмия потвърдете плащането, на осмият поискайте или не разписка, на деветия въведете Вашият ПИН код и го потвърдете. На екрана в десетия прозорец и на разписката /ако сте заявили такава/ ще се изпишат данните за извършената транзакция /за различните конструкци банкомати последните прозорци са конфигурирани и показани по различен начин така, че ще трябва да дейсвате според показаното на екрана/. Разписката изглежда по подобен начин: [тук]

За Визуално запознаване с нещата отидете на
Web: https://www.epay.bg/?page=front&p=front_ad_5_atm_mikrosm от сайта на еPay.

ЭЭ16

За Юредически лица: При поставяне на Дебитна или Кредитна Карта /Моля проверете да не е изтекъл срока на действия на банковата Ви карта, повечето банки 1 /един/ месец преди изтичането на действащата карта, преиздават картата автоматично, и новата карта Ви чака в банковият клон в която е издадена действащата, но има банки които чакат Вашето изрично съгласие за да преиздадът картата Ви, и тъй като от изразяването на вашето желание до получаването на новата карта минават до 10 /десет/ работни дни, може да се окажете без действаща банкова карта/, банкомата показва няколко поредици от прозорци /екрани, менюта и т.н./: в първия изберете [Български] /това може и да не се покаже банкомата сам разбира ако картата Ви е издадена от българска банка/, във втория [Други услуги], в третия [Плащане на сметки], в четвъртия [Други], в петия в полето за въвеждане на [Код на търговец], въведете 15005, за различните конструкции банкомати натиснете бутона [Въведи] от хоризонталната клавиатура или [Потвърди] от бутоните от страни на екрана,в шестия в полето за въвеждане на [ЕГН/БУЛСТАТ], въведете 103284820, на седмия потвърдете плащането, на осмият поискайте или не разписка, на деветия въведете Вашият ПИН код и го потвърдете. На екрана в десетия прозорец и на разписката /ако сте заявили такава/ ще се изпишат данните за извършената транзакция /за различните конструкци банкомати последните прозорци са конфигурирани и показани по различен начин така, че ще трябва да дейсвате според показаното на екрана/. Разписката изглежда по подобен начин: [тук]

За Визуално запознаване с нещата отидете на
Web: https://www.epay.bg/?page=front&p=front_ad_5_atm_mikrosm от сайта на еPay.

Списък на Банкоматите /АТМ, Кеш Терминали и т.н./ който поддържат услугата B-Pay отидете на:
Web: https://www.epay.bg/?page=front_wiki&p=b-pay_atm

Забележка: Банкоматите на ОББ не предлагат услугата B-Pay, на банкомати на ПИБ услугата също се нарича „Плащане на сметки“ и се избира от меню „Други услуги“, на банкоматите на ПИБ услугата е достъпна само за картодържатели на банката. За този който не го е направил поне ВЕДНЪЖ всичко е ужасно трудно, заплетено и … безсмислено. Определено не е за нервни /и бързащи/ хора /банкоматите на ДСК Банк постоянно Ви подканят да бързате със звукови сигнали/. Ако това е първата Ви среща с БАНКОМАТ изберете някоя по-проста операция /като теглене на пари, или смяна на ПИН например/, не искам да ми тежите на съвеста като хора които са се отказали да ползват банкомати ВООБЩЕ. Един последен съвет: за първи път отидете за тази операция на банкомат /но не на ДСК Банк/ с разпечатана на лист втора употреба инструкция, или още по-добре с приятел които го е правил /но го правете ВИЕ защото следващият път пак няма да го направите/

За услугата B-Pay се плаща различно. Според различните банки и тарифата е различна. Някои от банкоматите изписват на екрана и на разписката, сумата която ще Ви бъде удържана като такса за услугата /ЦКБ, Райфайзенбанк и т.н. виж: [тук]

/Проверени са Банкоматите на Си-Банк, ЦКБ-Централна Кооперативна Банка,
Райфайзенбанк, ДСК Банк/
ЭЭ22

Ако искате да направите превода по банков път:

ЭЭ08

–> <1>         2014_11_23_LOGO_OBB
Име: Валентин Иванов Атанасов
Банка: Обединена Българска Банка /ОББ/
IBAN: BG84 UBBS 7070 1017 6359 12
SWIFT BIG: UBBS BGSF

Name: Valentin Ivanov Atanasov
Ваnк: United Bulgarian Bank /UBB/
IBAN: BG84 UBBS 7070 1017 6359 12
SWIFT BIG: UBBS BGSF

данните в платежно нареждане и вносна бележка

ЭЭ07

или
–> <2>  2014_11_23_LOGO_CCB_Bank
Име: Валентин Иванов Атанасов
Банка: Централна Кооперативна Банка /ЦКБ/
IBAN: BG66 CECB 9790 0045 6359 43
SWIFT BIG: CECB BGSF

Name: Valentin Ivanov Atanasov
Ваnк: Central Cooperative Bank /CCB/
IBAN: BG66 CECB 9790 0045 6359 43
SWIFT BIG: CECB BGSF

данните в платежно нареждане и вносна бележка

ЭЭ06

или
–> <3>2014_11_23_LOGO_DSK_Bank
Име: Йоланта Богомилова Атанасова
Банка: ДСК Банк
IBAN: BG21 STSA 9300 0004 0578 04
SWIFT BIG: STSA BGSF

Name: Yolanta Bogomilova Atanasova
Ваnк: DSK Ваnк
IBAN: BG21 STSA 9300 0004 0578 04
SWIFT BIG: STSA BGSF

данните в платежно нареждане и вносна бележка

ЭЭ05

или
–> <4>     2014_11_23_LOGO_PostBank
Име: Николета Валентинова Атанасова
Банка: ПостБанк
IBAN: BG40 BPBI 7945 1063 0325 01
SWIFT BIG: BPBI BGSF

Name: Nikoleta Valentinova Atanasova
Ваnк: PostВаnк
IBAN: BG40 BPBI 7945 1063 0325 01
SWIFT BIG: BPBI BGSF

данните в платежно нареждане и вносна бележка

ЭЭ04

или
–> <5>  2014_11_23_LOGO_UniCredit_Bulbank
Име: Иван Валентинов Атанасов
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG41 UNCR 7000 1521 4679 03
SWIFT BIG: UNCR BGSF

Name: Ivan Valentinov Atanasov
Ваnк: UniCredit Bulbank
IBAN: BG41 UNCR 7000 1521 4679 03
SWIFT BIG: UNCR BGSF

данните в платежно нареждане и вносна бележка

ЭЭ02

или
–> <6>  2014_11_23_LOGO_UniCredit_Bulbank
Име: ЕТ Виатан системс – Йоланта Атанасова
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG32 UNCR 9660 1027 7991 06
SWIFT BIG: UNCR BGSF

Name: Viatan Systems Co, Varna
Ваnк: UniCredit Bulbank
IBAN: BG32 UNCR 9660 1027 7991 06
SWIFT BIG: UNCR BGSF

данните в платежно нареждане и вносна бележка

ЭЭ03

или
–> <7>        2014_11_23_LOGO_CCB_Bank
Име: ЕТ Виатан системс – Йоланта Атанасова
Банка: Централна Кооперативна Банка /ЦКБ/
IBAN: BG48 CECB 9790 0087 9064 42
SWIFT BIG: CECB BGSF

Name: Viatan Systems Co, Varna
Ваnк: Central Cooperative Bank /CCB/
IBAN: BG48 CECB 9790 0087 9064 42
SWIFT BIG: CECB BGSF

данните в платежно нареждане и вносна бележка

/Имайте в предвид, че преводите се бавят от един до три дни/. Таксите са по тарифата на банката, от която ще превеждате. Сумата варира от 0,80/нула лева и осемдесет стотинки/ – до 6,00/шест лева и
нула стотинки/ лв.

ЭЭ01

ЭЭ23

Чрез Пощенски Запис /чрез Български Пощи/:        2014_11_23_LOGO_BG_Post

Получател: ПК 9000 гр. Варна, Област: Варна, ул. „Густав Вайганд“ No 18, ет. 1, ап. 1, Име Валентин Иванов Атанасов ЛК No 645 082 371 издадена на 14.04.2014от МВР Варна, ЕГН 6308141162 за бланка [тук] или на:
Web: http://www.bgpost.bg/files/custom/BankModelPdfs/702_2008.pdf

За цените на услугата отидете на: Web: http://www.bgpost.bg/?cid=208&NewsId=366
или в най-близката пощенска станция. За други куриери изпълняващи услугата Пощенски Запис питайте за техните цени и срокове в офисите им.

И Последно /но не на последно място/ намерете начин да ни уведомите за приетия
и използван от Вас начин на плащане!?

Дано с всичко изписано по-горе не съм Ви отказъл ВООБЩЕ да Плащате!!! 😉

Валентин Атанасов

Метода на мозъчната атака

Как да открием добрата идея?

 

Нахвърлят се всякакви мисли лични или от група хора, записват се всякакви идеи, дори да звучат безсмислено. След  записаните хаотични мисли се  разглеждат, свързват анализират. От асоциация на асоциация най-накрая ще се роди добрата идея.

Й. Богомилова

Идея за 1 000 000 долара

Как се измисля идея за 1 000 000 долара?

 

Как се измисля идея за  1 000 000 долара?

Ако беше лесно да се измисли идея за 1000000 долара, всички щяхме да сме милионери.
Но всеки има право да мечтае, да се стреми и да положи усилие да постигне тази или друга мечта. Все пак, щом има хора, които са го постигнали, значи може да се случи на всеки от нас.

  • За достигане на печелившата идея има няколко начина:
  • Да ти хрумне изведнъж гениална идея.
  • Да мислиш дълго и целенасочено.
  • Да мислиш нелогично – Метода на мозъчната атака.
  • Някой да ти даде добра идея.
  • Да си купиш добра идея.

Добрата идея е в основата на успеха, но за да се стигне до него, тази идея трябва да бъде реализирана.

Когато на някой му дойде добра идея, той побързва да махне с ръка … Но няма да стане, защото… И намира един куп причини да не реализира идеята си. Фактически погледнато тези причини навярно съществуват, но това е само на пръв поглед. Ако човек се  замисли отвъд пречките, може да види вероятни начини все пак идеята да се осъществи. На повярвалия в идеята и успеха и човек, внезапно се отварят нови врати, възможности за нейната реализация.

Така, че формулата за успешната идея – идея за 1 000 000, че и повече долара е:

Идея+Вяра+Упоритост=Идея за 1 000 000

Й. Богомилова