Ценообразуване

 

анализ и ценообразуванеЦената е паричният израз на стойността на дадена стока или услуга. Цената се определя от търсенето и предлагането на пазара. Върху ценообразуването влияят различни фактори като конкуренция, загуби, печалби, правителствена политика и др.

Цената трябва да възстанови разходите и да даде печалба, но тя се определя и от това, което клиентите да са готови да я платят.

 

За да се вземат в предвид всички фактори за ценообразуването се прави анализ за да се намери оптималната цена.

(Посещения 82 , 1 за деня)