ТСО – Технически Счетоводен Отчет

Технически счетоводен отчет

Технически счетоводен отчет представлява съпоставка на технически и счетоводни данни в една табличка /ТСО/ като преди това те са съгласувани и при ценообразуването/техническите данни/ и при счетоводството разходите се насочват в определени едни и същи за двете страни /страни на монетата/ графи, така, че да са на едно място, предварително добре структурирани и подредени, табличката е придружена с графичен материал /диаграми/ и отчитане в проценти на разликите !!!. От тях Ръководството на фирмата може да взема адекватни решения /всички от тези данни са придружени с документи които трябва да са така направени, че ако се води дело в съда и те трябва да влязат като доказателствен материал с тях делото трябва да бъде спечелено / примерно при уволнението на служител заради преразходи на материали, или шофьор на автомобил или машинист на машина заради преразходи на Гориво Смазочни Материали, които съдят предприятието за не правомерно уволнение и искат да бъдат върнати на работа/.

графика ТСО

графика

(Посещения 154 , 1 за деня)