Предпочетете начин на плащане!!?

              

                                                 

2014_11_23_Pari

ЭЭ09

ЭЭ17

2014_11_23_LOGO_Nalojen_Platej      Чрез налажен платеж т.е. Плащате стоката при получаване на пратката от избрания
от Вас Куриер /по потразбиране Еконт Експрес2014_11_23_LOGO_Econt_Express/, /заедно с транспорните разходи/.

ЭЭ10

ЭЭ18

В PayPal от Вашата микросметка към нашата превода е безплатен. За да ни
направите превод по PayPal използвайте Е-mail: viatan_s@abv.bg         2014_11_23_LOGO_PayPal

ЭЭ11

ЭЭ19

В eРay от Вашата микросметка към нашата превода е безплатен. За да ни направите превод по eРay използвайте КИН: 461 539 195 6 за физически лица, и
КИН: 227 497 648 1 за юредически лица                                                                            2014_11_23_LOGO_ePay

Легенда: КИН – Клиентски Идинтификационен Номер
Забележка:  Моля, изпратете необходимите данни за фактура. За всички получени суми се издава фактура, при поискване хартиената се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка срещу сумата от 3,23лв. /когато не съпровожда пратката/. Електронната подписана с Квалифициран Електронен Подпис се изпраща на посочен E-mail гратис. / за не получени суми при поискване се издава проформа фактура, хартиената се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка срещу сумата от 3,23лв. Електронната подписана с Квалифициран Електронен Подпис се изпращат на посочен E-mail гратис /

ЭЭ12

ЭЭ20
За микросметката ни в eРay, от офис на EasyPay /при плащане в брой/ по тарифата2014_11_23_LOGO_EasyPay
за такси на EasyPay, таксата за превод на 5,00/пет/ лв. е 0,11 /нула лева и единадесет стотинки/ лв. за подробности и уточниние, тарифата на EasyPay на web http://www.easypay.bg/?p=tarifa4 . Може да преведете сумата във всеки офис със знака на EasyPay /банки, обменни бюра, общински каси и т.н., за да получите пари е само от бюра на EasyPay /така се получава на практика//. За превода използвайте КИН: 461 539 195 6 за физически лица, и КИН: 227 497 648 1 за юредически лица, на името на Валентин Иванов Атанасов /ЕТ „Виатан системс – Йоланта Атанасова“/ и си носете личната карта, защото ще Ви я поискат.
ЭЭ21
2014_11_23_Bankomat

Ако искате да платите чрез Дебитна или Кредитна Карта от банкомат /чрез B-Pay/:2014_11_23_LOGO_B-Pay

ЭЭ13

За банкомати на Банки различни от ДСК Банк и ОББ

За Физически лица: При поставяне на Дебитна или Кредитна Карта /Моля проверете да не е изтекъл срока на действия на банковата Ви карта, повечето банки 1 /един/ месец преди изтичането на действащата карта, преиздават картата автоматично, и новата карта Ви чака в банковият клон в която е издадена действащата, но има банки които чакат Вашето изрично съгласие за да преиздадът картата Ви, и тъй като от изразяването на вашето желание до получаването на новата карта минават до 10 /десет/ работни дни, може да се окажете без действаща банкова карта/, банкомата показва няколко поредици от прозорци /екрани, менюта и т.н./: в първия изберете [Български], във втория [Други услуги], в третия [B-pay], в четвъртия, в полето за въвеждане на [Код на търговец], въведете 15005, за различните конструкции банкомати натиснете бутона [Въведи] от хоризонталната клавиатура или [Потвърди] от бутоните от страни на екрана, в петия в полето за въвеждане на [ЕГН/БУЛСТАТ], въведете 6308141162, на шестия потвърдете плащането, на седмия поискайте или не разписка, на осмият въведете Вашият ПИН код и го потвърдете. На екрана в деветият прозорец и на разписката /ако сте заявили такава/ ще се изпишат данните за извършената транзакция /за различните конструкци банкомати последните прозорци са конфигурирани и показани по различен начин така, че ще трябва да дейсвате според показаното на екрана/. Разписката изглежда по подобен начин: [тук]

За Визуално запознаване с нещата отидете на
Web: https://www.epay.bg/?page=front&p=front_ad_5_atm_mikrosm от сайта на еPay.

ЭЭ14

За Юредически лица: При поставяне на Дебитна или Кредитна Карта /Моля проверете да не е изтекъл срока на действия на банковата Ви карта, повечето банки 1 /един/ месец преди изтичането на действащата карта, преиздават картата автоматично, и новата карта Ви чака в банковият клон в която е издадена действащата, но има банки които чакат Вашето изрично съгласие за да преиздадът картата Ви, и тъй като от изразяването на вашето желание до получаването на новата карта минават до 10 /десет/ работни дни, може да се окажете без действаща банкова карта/, банкомата показва няколко поредици от прозорци /екрани, менюта и т.н./: в първия изберете [Български], във втория [Други услуги], в третия [B-pay], в четвъртия, в полето за въвеждане на [Код на търговец], въведете 15005, за различните конструкции банкомати натиснете бутона [Въведи] от хоризонталната клавиатура или [Потвърди] от бутоните от страни на екрана, в петия в полето за въвеждане на [ЕГН/БУЛСТАТ], въведете 103284820, на шестия потвърдете плащането, на седмия поискайте или не разписка, на осмият въведете Вашият ПИН код и го потвърдете. На екрана в деветият прозорец и на разписката /ако сте заявили такава/ ще се изпишат данните за извършената транзакция /за различните конструкци банкомати последните прозорци са конфигурирани и показани по различен начин така, че ще трябва да дейсвате според показаното на екрана/. Разписката изглежда по подобен начин: [тук]

За Визуално запознаване с нещата отидете на:
Web: https://www.epay.bg/?page=front&p=front_ad_5_atm_mikrosm от сайта на еPay.

ЭЭ15

За банкомати на ДСК Банк 2014_11_23_LOGO_DSK_Bank

За Физически лица: При поставяне на Дебитна или Кредитна Карта /Моля проверете да не е изтекъл срока на действия на банковата Ви карта, повечето банки 1 /един/ месец преди изтичането на действащата карта, преиздават картата автоматично, и новата карта Ви чака в банковият клон в която е издадена действащата, но има банки които чакат Вашето изрично съгласие за да преиздадът картата Ви, и тъй като от изразяването на вашето желание до получаването на новата карта минават до 10 /десет/ работни дни, може да се окажете без действаща банкова карта/, банкомата показва няколко поредици от прозорци /екрани, менюта и т.н./: в първия изберете [Български] /това може и да не се покаже банкомата сам разбира ако картата Ви е издадена от българска банка/, във втория [Други услуги], в третия [Плащане на сметки], в четвъртия [Други], в петия в полето за въвеждане на [Код на търговец], въведете 15005, за различните конструкции банкомати натиснете бутона [Въведи] от хоризонталната клавиатура или [Потвърди] от бутоните от страни на екрана,в шестия в полето за въвеждане на [ЕГН/БУЛСТАТ], въведете 6308141162, на седмия потвърдете плащането, на осмият поискайте или не разписка, на деветия въведете Вашият ПИН код и го потвърдете. На екрана в десетия прозорец и на разписката /ако сте заявили такава/ ще се изпишат данните за извършената транзакция /за различните конструкци банкомати последните прозорци са конфигурирани и показани по различен начин така, че ще трябва да дейсвате според показаното на екрана/. Разписката изглежда по подобен начин: [тук]

За Визуално запознаване с нещата отидете на
Web: https://www.epay.bg/?page=front&p=front_ad_5_atm_mikrosm от сайта на еPay.

ЭЭ16

За Юредически лица: При поставяне на Дебитна или Кредитна Карта /Моля проверете да не е изтекъл срока на действия на банковата Ви карта, повечето банки 1 /един/ месец преди изтичането на действащата карта, преиздават картата автоматично, и новата карта Ви чака в банковият клон в която е издадена действащата, но има банки които чакат Вашето изрично съгласие за да преиздадът картата Ви, и тъй като от изразяването на вашето желание до получаването на новата карта минават до 10 /десет/ работни дни, може да се окажете без действаща банкова карта/, банкомата показва няколко поредици от прозорци /екрани, менюта и т.н./: в първия изберете [Български] /това може и да не се покаже банкомата сам разбира ако картата Ви е издадена от българска банка/, във втория [Други услуги], в третия [Плащане на сметки], в четвъртия [Други], в петия в полето за въвеждане на [Код на търговец], въведете 15005, за различните конструкции банкомати натиснете бутона [Въведи] от хоризонталната клавиатура или [Потвърди] от бутоните от страни на екрана,в шестия в полето за въвеждане на [ЕГН/БУЛСТАТ], въведете 103284820, на седмия потвърдете плащането, на осмият поискайте или не разписка, на деветия въведете Вашият ПИН код и го потвърдете. На екрана в десетия прозорец и на разписката /ако сте заявили такава/ ще се изпишат данните за извършената транзакция /за различните конструкци банкомати последните прозорци са конфигурирани и показани по различен начин така, че ще трябва да дейсвате според показаното на екрана/. Разписката изглежда по подобен начин: [тук]

За Визуално запознаване с нещата отидете на
Web: https://www.epay.bg/?page=front&p=front_ad_5_atm_mikrosm от сайта на еPay.

Списък на Банкоматите /АТМ, Кеш Терминали и т.н./ който поддържат услугата B-Pay отидете на:
Web: https://www.epay.bg/?page=front_wiki&p=b-pay_atm

Забележка: Банкоматите на ОББ не предлагат услугата B-Pay, на банкомати на ПИБ услугата също се нарича „Плащане на сметки“ и се избира от меню „Други услуги“, на банкоматите на ПИБ услугата е достъпна само за картодържатели на банката. За този който не го е направил поне ВЕДНЪЖ всичко е ужасно трудно, заплетено и … безсмислено. Определено не е за нервни /и бързащи/ хора /банкоматите на ДСК Банк постоянно Ви подканят да бързате със звукови сигнали/. Ако това е първата Ви среща с БАНКОМАТ изберете някоя по-проста операция /като теглене на пари, или смяна на ПИН например/, не искам да ми тежите на съвеста като хора които са се отказали да ползват банкомати ВООБЩЕ. Един последен съвет: за първи път отидете за тази операция на банкомат /но не на ДСК Банк/ с разпечатана на лист втора употреба инструкция, или още по-добре с приятел които го е правил /но го правете ВИЕ защото следващият път пак няма да го направите/

За услугата B-Pay се плаща различно. Според различните банки и тарифата е различна. Някои от банкоматите изписват на екрана и на разписката, сумата която ще Ви бъде удържана като такса за услугата /ЦКБ, Райфайзенбанк и т.н. виж: [тук]

/Проверени са Банкоматите на Си-Банк, ЦКБ-Централна Кооперативна Банка,
Райфайзенбанк, ДСК Банк/
ЭЭ22

Ако искате да направите превода по банков път:

ЭЭ08

–> <1>         2014_11_23_LOGO_OBB
Име: Валентин Иванов Атанасов
Банка: Обединена Българска Банка /ОББ/
IBAN: BG84 UBBS 7070 1017 6359 12
SWIFT BIG: UBBS BGSF

Name: Valentin Ivanov Atanasov
Ваnк: United Bulgarian Bank /UBB/
IBAN: BG84 UBBS 7070 1017 6359 12
SWIFT BIG: UBBS BGSF

данните в платежно нареждане и вносна бележка

ЭЭ07

или
–> <2>  2014_11_23_LOGO_CCB_Bank
Име: Валентин Иванов Атанасов
Банка: Централна Кооперативна Банка /ЦКБ/
IBAN: BG66 CECB 9790 0045 6359 43
SWIFT BIG: CECB BGSF

Name: Valentin Ivanov Atanasov
Ваnк: Central Cooperative Bank /CCB/
IBAN: BG66 CECB 9790 0045 6359 43
SWIFT BIG: CECB BGSF

данните в платежно нареждане и вносна бележка

ЭЭ06

или
–> <3>2014_11_23_LOGO_DSK_Bank
Име: Йоланта Богомилова Атанасова
Банка: ДСК Банк
IBAN: BG21 STSA 9300 0004 0578 04
SWIFT BIG: STSA BGSF

Name: Yolanta Bogomilova Atanasova
Ваnк: DSK Ваnк
IBAN: BG21 STSA 9300 0004 0578 04
SWIFT BIG: STSA BGSF

данните в платежно нареждане и вносна бележка

ЭЭ05

или
–> <4>     2014_11_23_LOGO_PostBank
Име: Николета Валентинова Атанасова
Банка: ПостБанк
IBAN: BG40 BPBI 7945 1063 0325 01
SWIFT BIG: BPBI BGSF

Name: Nikoleta Valentinova Atanasova
Ваnк: PostВаnк
IBAN: BG40 BPBI 7945 1063 0325 01
SWIFT BIG: BPBI BGSF

данните в платежно нареждане и вносна бележка

ЭЭ04

или
–> <5>  2014_11_23_LOGO_UniCredit_Bulbank
Име: Иван Валентинов Атанасов
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG41 UNCR 7000 1521 4679 03
SWIFT BIG: UNCR BGSF

Name: Ivan Valentinov Atanasov
Ваnк: UniCredit Bulbank
IBAN: BG41 UNCR 7000 1521 4679 03
SWIFT BIG: UNCR BGSF

данните в платежно нареждане и вносна бележка

ЭЭ02

или
–> <6>  2014_11_23_LOGO_UniCredit_Bulbank
Име: ЕТ Виатан системс – Йоланта Атанасова
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG32 UNCR 9660 1027 7991 06
SWIFT BIG: UNCR BGSF

Name: Viatan Systems Co, Varna
Ваnк: UniCredit Bulbank
IBAN: BG32 UNCR 9660 1027 7991 06
SWIFT BIG: UNCR BGSF

данните в платежно нареждане и вносна бележка

ЭЭ03

или
–> <7>        2014_11_23_LOGO_CCB_Bank
Име: ЕТ Виатан системс – Йоланта Атанасова
Банка: Централна Кооперативна Банка /ЦКБ/
IBAN: BG48 CECB 9790 0087 9064 42
SWIFT BIG: CECB BGSF

Name: Viatan Systems Co, Varna
Ваnк: Central Cooperative Bank /CCB/
IBAN: BG48 CECB 9790 0087 9064 42
SWIFT BIG: CECB BGSF

данните в платежно нареждане и вносна бележка

/Имайте в предвид, че преводите се бавят от един до три дни/. Таксите са по тарифата на банката, от която ще превеждате. Сумата варира от 0,80/нула лева и осемдесет стотинки/ – до 6,00/шест лева и
нула стотинки/ лв.

ЭЭ01

ЭЭ23

Чрез Пощенски Запис /чрез Български Пощи/:        2014_11_23_LOGO_BG_Post

Получател: ПК 9000 гр. Варна, Област: Варна, ул. „Густав Вайганд“ No 18, ет. 1, ап. 1, Име Валентин Иванов Атанасов ЛК No 645 082 371 издадена на 14.04.2014от МВР Варна, ЕГН 6308141162 за бланка [тук] или на:
Web: http://www.bgpost.bg/files/custom/BankModelPdfs/702_2008.pdf

За цените на услугата отидете на: Web: http://www.bgpost.bg/?cid=208&NewsId=366
или в най-близката пощенска станция. За други куриери изпълняващи услугата Пощенски Запис питайте за техните цени и срокове в офисите им.

И Последно /но не на последно място/ намерете начин да ни уведомите за приетия
и използван от Вас начин на плащане!?

Дано с всичко изписано по-горе не съм Ви отказъл ВООБЩЕ да Плащате!!! 😉

Валентин Атанасов

Един коментар към “Предпочетете начин на плащане!!?”

Коментарите са изключени.