Безкрайното въображение

Въображението е безбрежно.  Колкото по-далеч отива човек по пътя на въображението, толкова повече се изгубва в безкрайни форми, цветове, звуци, пространства и измерения. Въображението навярно е някакъв безкраен логаритъм, движещ се по безкрайната спирала на Фибоначи.

Да затворим очи. Границите изчезват.
Отвъд нюансите на сивото, отвъд реалното и фантастиката има безброй недосегаеми измислици, през пространството и времето, можем да създадем единствената реална фантазия.

Автор: administrator

Екипът на Виатан Системс Ко