Метода на мозъчната атака

Как да открием добрата идея?

метода на мозъчната атака

 

Нахвърлят се всякакви мисли лични или от група хора, записват се всякакви идеи, дори да звучат безсмислено. След  записаните хаотични мисли се  разглеждат, свързват анализират. От асоциация на асоциация най-накрая ще се роди добрата идея.

Й. Богомилова

Автор: Йоланта Богомилова

Творческа личност. занимавам се с графичен и уеб дизайн, приложни изкуства и писане.