Метода на мозъчната атака

Как да открием добрата идея?

 

Нахвърлят се всякакви мисли лични или от група хора, записват се всякакви идеи, дори да звучат безсмислено. След  записаните хаотични мисли се  разглеждат, свързват анализират. От асоциация на асоциация най-накрая ще се роди добрата идея.

Й. Богомилова

Идея за 1 000 000 долара

Как се измисля идея за 1 000 000 долара?

 

Как се измисля идея за  1 000 000 долара?

Ако беше лесно да се измисли идея за 1000000 долара, всички щяхме да сме милионери.
Но всеки има право да мечтае, да се стреми и да положи усилие да постигне тази или друга мечта. Все пак, щом има хора, които са го постигнали, значи може да се случи на всеки от нас.

  • За достигане на печелившата идея има няколко начина:
  • Да ти хрумне изведнъж гениална идея.
  • Да мислиш дълго и целенасочено.
  • Да мислиш нелогично – Метода на мозъчната атака.
  • Някой да ти даде добра идея.
  • Да си купиш добра идея.

Добрата идея е в основата на успеха, но за да се стигне до него, тази идея трябва да бъде реализирана.

Когато на някой му дойде добра идея, той побързва да махне с ръка … Но няма да стане, защото… И намира един куп причини да не реализира идеята си. Фактически погледнато тези причини навярно съществуват, но това е само на пръв поглед. Ако човек се  замисли отвъд пречките, може да види вероятни начини все пак идеята да се осъществи. На повярвалия в идеята и успеха и човек, внезапно се отварят нови врати, възможности за нейната реализация.

Така, че формулата за успешната идея – идея за 1 000 000, че и повече долара е:

Идея+Вяра+Упоритост=Идея за 1 000 000

Й. Богомилова