Полезно

Тук ще намерите полезни връзки и идеи:

Връзки към някои сайтове:
Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Министерство на околната среда и водите

Изпълнителна агенция по околна среда

Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район

Държавна комисия по енергийно и водно регулиране

Институт по водните проблеми към БАН

Национален институт по метрология и хидрология към БАН

Европейски съюз на националните асоциации по ВиК

Международна асоциация по ВиК на страните от водосборния басейн на р. Дунав

Българска асоциация по водите

Община Варна

Вашият коментар